1 2 3
ด้านการบัญชี

Our accounting team is making it convenient for you to leave your accounting and paperwork with us. The most used service from our costumers include; creation of the balance sheet, the income statement and the cash flow statement.We are specialized in the following fields:

• การบัญชี
• ภาษีอากร
• ประกันสังคมด้านวิซ่าและใบอนุญาตทำงาน

If you are considering doing business in Thailand, being a permanent resident or staying as a long-term tourist, you need to know what kind of visa you need. The easiest way is to schedule a meeting with our consultants. We also do work permit service as follows:

• รับบริการทำใบอนุญาตทำงาน
• รับต่อใบอนุญาตทำงาน
• รับเปลี่ยนแปลงต่างๆ
• รับยกเลิกใบอนุญาตทำงาน


ด้านการจดทะเบียนบริษัท

Registrating a company in Thailand can cause sleep-less nights. Therefore our specialized team is ready to help you start up your company in the easiest, safest and cheapest way possible. Our services include the following among others:


• บริการรับจดจัดตั้งบริษัท
• บริการรับจดจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
• บริการรับจดจัดตั้ง(คณะ)บุคคลธรรมดา
• บริการรับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง
• BOI


ด้านใบอนุญาตต่างๆ

When doing business in Thailand it's important to be clear about what kind of license you business needs to operate according to the Thai law. We provide business licenses and other licenses required by law. Tuk Hua Hin Accounting & Law Co., Ltd. provide the following services:


• ใบอนุญาตต่างๆ ในประกอบธุรกิจ

• ใบอนุญาตลิขสิทธิ์


032-513-153

         

กดไลค์เพจเราเพื่อได้รับข่าวเรื่องบริษัท


Tuk Hua Hin Accounting & Law Co., Ltd.  |  164/9-10 Chomsin Road  |  Prachuab Khiri Khan 77110 Hua Hin  |  Phone: 032-513-153  |  %>[email protected]  |  
Open: Mon-Fir 9am-5pm